Autohtone vrste u organskoj proizvodnji

Autohtone vrste u organskoj proizvodnji

Autohtone vrste u organskoj proizvodnji

Zbog sve većih potreba za hranom u toku prošlog veka su razvijane tehnologije proizvodnje koje su davale veće prinose i priraste u poljoprivrednoj proizvodnji. U toku tog vrenemskog razdoblja, malo se znalo koliko konvencionalna poljoprivredna proizvodnja i takva tehnologija utiču na zdravlje ljudi i na životnu sredinu. Nova saznanja u oblasti ekologije ukazuju na to da je poljoprivreda jedna od negativno najuticajnijih delatnosti čoveka, a da je industija fitofarmacije ostavila velike posledice na zemljište, vodu i vazduh.

Kako je neosporno utvrđen uticaj hemijskih preparata koji se koriste u poljoprivredi kako bi proizvodnje bile unosnije, zadnjih decenija se praksa rapidno menja. Sagledavanje uticaja i faktora koji su doveli do ovakvih stanja , tendencije u proizvodnji se menjaju u korist tehnologija koje su korišćene u prošlosti. Proizvodnja bez hemijskih preparata, hormona i aditiva je postala imperativ u odnosu na konvencionalnu proizvodnju.

Dakle, postojeće hibride biljnih i životinjskih vrsta, koje daju veće prinose, jer su selekcionisane na  određene osobine, zamenjuju autohtone rase i sorte, koje su specifične za podneblja u kojima su nastajale, sa znatnim prednostima u načinu gajenja.

Šta se zapravo dešavalo? Porastom tražnje na tržištu i razvojem tehnologija, kroz decenije su nastajale nove hibridne vrste koje su selekcionisane na poželjne osobine većeg prinosa, prihvatljivijih organoleptičkih osobina, boljih reproduktivnih osobina i svih onih osobina, koje su te nove hibride učinile superiornijim u odnosu na autohtone vrste. Takvo stanje je bilo uočljivo i u biljnoj i u životinjskoj proizvodnji.

Ovako „veštački“ izazvani fenotipovi su gubili na otpornosti samih organizama, pa je tako tehnologija iziskivala upotrenu različitih pesticida, đubriva odnosno, na farmama, bolje uslove gajenja, pošto nove rase nisu mogle da odole bolestina i uslovima koji nisu bili adekvatni.

Saznavši rezultate uticaja pesticida na zdravlje ljudi, tržište je iziskivalo drugačiju ponudu. Tako se pre par decenija omasovila organska proizvodnja, kao odgovor na sve negativne uticaje koje konvencionakna proizvodnja ima. Organsko voće, povrće, meso, mleko i drugi proizvodi, uskoro su postali traženi na tržištu. Naravno, svi znamo i da je cena takvih proizvoda znatno viša, ali osim što je ta cena ona koju smo spremni da platimo za svoju dobrobit, ona je u direktnoj vezi sa prinosom koju ova proizvodnja nosi.

To znači da se u organskoj proizvodnji koriste vrste koje su autohtone, čije je postojanje vezano za oblast u kojoj su nastale i da su jako dobro prilagođene na prirodne uslove u kojima su nastajale. Na taj način izbegava se korišćenje svih onih inputa koji imaju negativan uticaj na ljude i okolinu, ali uz znatno manje prinose, koje nosi konvencionalna proizvodnja. To je jedan od faktora koji poskupljuje organsku proizvodnju.

Značaj autohtonih vrsta u organskoj proizvodnji je višestruk. Osim što su vrlo prilagodljive na uslove, gajenjem ovih biljnih i životinjskih vrsta je čuva prirodni biodiverzitet ekosistema u kojem se one nalaze.

Ključ dobre organizacije jedne organske proizvodnje je, pored  zastupljenosti autohtonih vrsta u biljnoj i životinjskoj proizvodnji,  jeste i zatvoreni krug proizvodnje, kako bi se za svaki ciklus proizvodnje obezbedili potrebni inputi i na taj način se izbegla skupa đubriva ili još skuplja hrana za stoku. Organska ratarska proizvodnja treba da hrani organsko stočarstvo, a organsko đubrivo se koristi za drugi proizvodni proces itd. Na taj način se smanjuju rizici i kontroliše se svaki segment proizvodnje.

Iako je put do organizovanja organske proizvodnje, vrlo zahtevan i pre samog početka, što podrazumeva ispunjavanje uslova konverzije u ovaj oblik proizvodnje, administrativne i tehnčke uslove, zatim organizovanje procesa i na kraju komercijalni aspekt, organska proizvodnja je pravi izbor, pre svega za naše područje, jer u prošlosti ekploatacija nije bila obimna, kao što je bila u nekim drugim zemljama. Organizovanje organske proizvodnje u što potpunijem krugu procesa je gotovo zagarantovan uspeh i veliki doprinos generacijama koje ostaju za nama.

 

 

 

About the Author

Leave a Reply