Blog :

Urbani agrar

Urbani agrar

Konvencionalna poljoprivreda je kao takva, sa razvojem tehnologija i sve većim potraživanjem na tržištu, u toku prošlog veka, postala masovna proizvodnja. Borba za sve većim prinosima i profitima unela je u poljoprivredu mnoštvo stvari koje utiču na kvalitet samih proizvoda i sirovina, kao što su pesticidi, hormoni, antibiotici i dr. Mnogi od nas nisu ni svesni kvaliteta hrane koju kupuju.

Međutim, oni koji razmišljaju o svojoj budućnosti i budućnosti svoje dece ne mogu, a da se ne zapitaju o kvalitetu hrane koju svakodnevno konzumiraju.

Community gardens ili zajedničke bašte je pokret, odnosno koncept koji zahvata ceo svet. Takvu ideju su pokrenuli upravo oni kojima je bitno šta kupuju.

Živeti u gradskim sredinama postaje sve otuđenije od svih onih vrednosti i lagodnosti koje nam pruža prirodno okruženje. Malo zelenih površine, mnogo zagađenja i buke, “brz” život, i sve ono što nosi život u velikim gradovima, stvaraju stresove, hronične zdravstvene poremećaje i još mnogo posledica kojih neki od nas nisu ni svesni. Takođe, sve veći broj generacija se rađa bez osećaja za prirodu i svoje okruženje.

Iz ova dva stanja rodila se ideja o ovim baštama koje pružaju višestuke pogodnosti. Zapravo, radi se o udruživanju više korisnika, najčešće prijatelja, koji zajedničkim snagama brinu o parcelama koje koriste kao bašte, a kada dođe vreme, dobra, odnosno plodove iz tih bašti međusobno dele. Pored plodova koji se dobijaju kao direktni proizvod, a kojima se zna poreklo, korisnici ovog simpatičnog koncepta borave određeno vreme sa svojim prijateljima i porodicama u prirodi, daleko od gradske gužve. Zajedničke bašte su se rodile kao ideja osamdesetih u Australiji i Americi, ali su poslednjih decenija rapidno popularizovane u čitavom svetu, posebno u gusto naseljenim urbanim sredinama.

Pored ovih koristi koje pružaju svojim korisnicima, zajedničke bašte povoljno deluju na kvalitet vazduha, smanjenje zagađenja i uticaj klimatskih promena, ozelenjavanje grada, osnaživanje ekonomske nezavisnosti građana, podsticanje lokalne ekonomije i poboljšanje kvaliteta života u gradovima, pa time njihovo postojanje ima značaja za sve nas.

Ukoliko želite da se bavite ovom vrstom hobija, kontaktirajte nas, a mi ćemo se potruditi da dobijete svoju parcelu na kojoj možete da gajite sopstvene proizvode 🙂

GlobalGAP

GlobalGAP

Standardizacija u poljoprivrednoj proizvdnji pruža viši nivo bezbednosti agrarnih proizvoda u toku same proizvodnje.
Na taj način, kao poljoprivredni proizvođači ispunjavate zahteve vezane za bezbednost sopstvene proizvodnje kroz regulative koje su važeće u međunarodnim okvirima.

Jedan od vodećih standarda u primarnoj komercijalnoj proizvodnji je GlobalGAP, čijom implementacijom obezbeđujete potvrdu dosledne primene Dobre Prakse u Agraru i povećavate svoju konkurentnost na globalnom tržištu.

GMC nudi usluge interne evaluacije klijenata i savetovanje, kako biste brže i lakše došli do GlobalGAP sertifikata.