Avantura ZELEMBAĆA

Avantura ZELEMBAĆA

Avantura ZELEMBAĆA

Živimo brzo. Naše navike određuju kvalitet života koji vodimo. Urbane sredine se sve više naseljavaju, a nove generacije život u prirodi doživljavaju kao apstrakciju. Deca nemaju dovoljno dodira sa prirodom, jer ih ona više ne okružuje. Takođe, iz te perspektive ne mogu da sagledaju i uvaže zakonitosti koje u prirodi vladaju, kao ni uticaje koje na prirodu, kao ljudska bića, vrše.

Svi smo svedoci klimatskih promena koje su posledica višedecenijskog, čak i vekovnog neodgovornog ponašanja i intezivne industrijalizacije. Svi smo danas deo toga i svi pomalo kidamo, deo po deo, svet kakvog ga danas znamo, a koji će već sutra biti ugroženiji baš od strane nas.  Bili svesni ili ne kao pojedinci, promene koje treba da obrnu dosadašnji tok negativnih uticaja na životnu sredinu su teške i daleke, navike se teško menjaju, a čovečanstvo je zavisno od industrije. U tako zatvorenom krugu koji ide samo u jednom pravcu, moramo da stvorimo mehanizam znanja, veština i rešenja koja će da nam daju nove zelene tehnologije, koje  će zameniti postojeće i na taj način okrenuti tok uticaja koji sada svi zajedno stvaramo.

Mi smo generacija koja mora da stvori nove koje će u svojoj kulturi življenja nositi novu vrstu odgovornosti i svesti , kakvu nisu imale mnoge generacije unazad. Edukacije su ključ i početak preobražaja u shvatanju života koji provodimo na ovoj planeti koju treba da ostavimo nekome. U mnogim zemljama koje su razvijenije od naše, uveliko se radi na edukaciji dece u oblasti ekologije i zakonitosti zaštite životne sredine i održavosti. Kod nas su edukacije na ovu temu sporadične i retke i uglavnom su inicijativa manjih grupa ili pojedinaca. Sistemsko rešenje ne postoji za sada, a ekologija se izučava u okviru časova prirodnih nauka nedovoljno.

Ali, potreba postoji, kao i opšte-društveni interes. U cilju prenošenja znanja i sprovođenja edukacije, Green Mind Consulting sprovodi tematske, ekološke ekskurzije za predškolce, školsku decu i decu iz stručnih škola, kojima je potrebna posebna pažnja, jer su upravo ta deca ona koja će jednog dana praviti promene u svesti, odgovornosti i rešenjima.

Koncetp edukativne nastave obuhvata oblasti biologije, ekologije i zaštite životne sredine i sprovodi se u saradnji sa Centrom za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju „ Mali Dunav“ Oglednog dobra Poljoprivrednog fakulteta , Arboretuma Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i komercijalnim reciklažnim centrima.

U okviru edukacije imperativ se daje interaktivnom učenju i istraživanju i uz mlade naučne saradnike deca dobijaju potpunu informaciju baš o onom segmentu prirodnih zakonitosti koji su ključni za očuvanje same prirode.

Mi smo našu edukaciju nazvali Avantura Zelembaća, jer deci pružamo znanja o vrednostima na način na koji ga oni najbolje usvajaju. Kao zeleni heroji- Zelembaći, deca vide svoju sopstvenu ulogu i zadatak, možda i mnogo bolje i odgovornije nego odrasli, a to je upravo ono što treba da urade, sami- da prenesu poruku o očuvanju prirode i životne sredine.

Avantura Zelembaća je proizvod sa ekološkom vrednošću, koji će, nadamo se, probuditi neke nove načine kod budućih doktora, mašinaca, elektrotehničara, pekara, dizajnera, novinara, umetnika…Avantura Zelembaća je novi talas edukacije koji ima jasnu poruku: FILOZOFIRAJ ZELENO!

About the Author

Leave a Reply